top of page
Zoeken
  • schuurmansnancy

Waarom losse flodders niet werken en contenformats wel

Een van de lastigste opgaven voor een contentmarketeer lijkt het bedenken van nieuwe, relevante en verrassende content. Merken worstelen met de productie van content. De rode draad ontbreekt waardoor er een onsamenhangend geheel van 'uitzendingen' ontstaat. Een beetje van alles wat: soms leuk en soms wat voor de hand liggend. Een gemiste kans lijkt een herkenbaar framework waarin content wordt gepresenteerd. Formats kunnen contentmakers daarbij helpen.


Content vanuit een contentmarketing perspectief is wat mij betreft always on content en gewenst. Gewenst omdat de lezer, kijker en luisteraar bepaalt welke content hij of zij graag wil lezen, kijken en luisteren. Always on omdat content moet bijdragen aan het opbouwen van een langetermijnrelatie met relevant publiek. Het grote verschil met een campagne die per definitie een tijdelijk karakter heeft en waarbij zichtbaarheid veelal afhankelijk is van de inzet van budget.


Ook bij Dela waren we al enige tijd content aan het maken en zoekende naar hoe we dat always on, relevant, onderscheidend en kostenefficiënt konden doen. De eerste stap was het ontwikkelen van publieksreizen. Dat heeft ons gedwongen na te denken voor wie we op welke momenten content gaan maken. Tegelijkertijd het startpunt voor het nadenken over de vorm waarin we die content willen presenteren en verspreiden. Voor de verschillende stappen binnen die reizen hebben we in samenwerking met The Post een aantal formats ontwikkeld, een basis om een hele reeks van afleveringen in te ontwikkelen.  De formats zoals je die nu terugvindt op het 'Dela voor elkaar'-blog zijn ingevuld vanuit het perspectief van de publieksreis ‘afscheid nemen’. Ze voorzien in een informatiebehoefte die ontstaat nadat mensen zijn geconfronteerd met een overlijden. Dat triggert vragen waarop we met behulp van deze formats een antwoord proberen te geven.


4 weergaven0 opmerkingen

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page